Aanmoedigingsprijs Stichting Koningsheide. Voor het artikel “Should or should not forensic psychiatrists think about free will?” Medicine Healthcare and Philosophy 2009

    PrizeAcademic