Project Details

Description

A. RICH -Q 2 2011-2015 : Renal Insufficiency in Children: Quality Assessment. Internationale cohort studie, georganiseerd vanuit het AMC. Deelnemende centra: kindernefrologie afdelingen Radbout ZH Nijmegen, Wilhelmina kinderziekenhuis Utrecht, Sophia kinderziekenhuis Rotterdam, Universiteits Ziekenhuis Antwerpen, Universiteits ziekenhuis Gent, KU Leuven, HUDERF Brussel, Sart Tilman Liege, Uni-Klinik Koeln.

1. studie naar monitoring hartafwijkingen bij kinderen met ESRD & studie naar quality of life bij kinderen met terminale nierinsufficientie - samenwerking kindercardiologie ( N Blom, IM Kuipers)- promovendus Nikkie Schoenmaker ( promotor M Offringa, co-promotoren JW Groothoff en JH van der Lee). Geplande promotie: mei 2013

2. studie naar botafwijkingen als gevolg van terminale nierinsufficientie. Samenwerking Radiologie ( M Maas). Promovendus: M van Huis. ( promotor JB van Goudoever, co-promotoren JW Groothoff, JH van der Lee) Geplande promotie: voorjaar 2015

Studies is voortzetting van RICH - Q 1 ( 2007-2011; promotie WF Tromp December 2011), finacieel gehsot door het Hans Mak Instituut. Eerste subsidie vanuit de nierstichting was Eu 747.840. Subsidie RICH Q 2 door de nierstichting : Eu 867.840

B. Late Effects of Renal Insufficiency in Children deel 2: Follow-up studie naar late gevolgen van nierinsufficientie bij kinderen onder alle patienten, die tussen 1972 en1992<15 jaar in Nederland terminale nierinsuffcientie hebben ontwikkeld: studie naat late mortaliteit, doodsoorzaken, prevalentie van infecties, kanker en naar de sociale sitiatie en kwaliteit van leven van de overlevers.

Samenwerking met de Klinische Informatie Kunde ( KJ Jager, KJ van Stralen). Promovendeus: J Vogelzang ( promotoren: JB van Goudoever en AA Hanna, copromotoren JW Groothoff, KJ Jager). Gepalnde promotie: mei 2013

studie deels gefinacieerd door de nierstichting..

C. particpatie trial Cinecalcet in kleine kinderen met ESRD: An Open-label, Single-arm Study to Assess the Safety and Tolerability of Cinacalcet HCl in addition to Standard of Care in Pediatric Subjects Age 28 Days to <6 Years with Chronic Kidney
Disease and Secondary Hyperparathyroidism Receiving Dialysis (AMG Protocol No. 20110100). EudraCT nummer: 2011-004618-40.CCMO nummer NL38991.018.12.METC nummer 2012-077

Onderzoekers in het AMC: Dr. J.W. Groothoff, kinderarts-nefroloog en Dr. M.J.S. Oosterveld,
Inldie tijd 2012-september 2014
StatusActive
Effective start/end date1/05/2012 → …