Neurobiological assessments in screening and individual treatment decisions in the forensic youth setting.

Project Details

Description

Juvenile delinquency is a significant problem in our society. In forensic practice, we focus on the diagnosis and treatment of juvenile delinquents, in order to reduce the risk of recidivism. Unfortunately, this treatment is not yet effective for everyone. The approach to juvenile crime can be improved by taking more account of the neurobiological development of individual young. In this project we will integrate neurobiological with standard psychosocial assessments to better predict which interventions are most effective for whom. With this knowledge, we can use existing forensic interventions and adolescent criminal law more effectively.

Layman's description

Jeugddelinquentie is een aanzienlijk probleem in onze maatschappij. In de forensische praktijk richten we ons op diagnostiek en behandeling van jeugdige delinquenten, teneinde de kans op recidive te verkleinen. Helaas is die behandeling nog niet voor iedereen effectief. De aanpak van jeugdcriminaliteit kan verbeterd worden door meer rekening te houden met de neurobiologische ontwikkeling van individuele jongeren. Daarom gaat SCIN in dit project neurobiologische en standaard psychosociale screening integreren, om zo beter te kunnen voorspellen wie baat heeft bij welke interventies. Met die kennis worden vervolgens bestaande forensische interventies en het adolescentenstrafrecht effectiever
Short titleScreen & Intervene
AcronymSCIN
StatusActive
Effective start/end date1/09/20221/09/2029