Onbekend maakt Onbemind. Leren werken met neuropsychobiologische kennis van en met jongeren met antisociaal gedrag.

Project Details

Description

Hersenontwikkeling en de invloed op het gedrag bij adolescenten met problematisch antisociaal gedrag is een nog onderbelicht
onderwerp binnen het dagelijks handelen van professionals en in de opleiding van deze professionals. Er is daarentegen vanuit
het wetenschappelijk onderzoek al veel kennis beschikbaar over neurobiologische factoren die een rol spelen bij antisociaal
gedrag. Deze kennis vindt maar moeizaam zijn weg naar de praktijk, voor zowel de (toekomstige) professional als de cliënt.
De samenwerking tussen partners in bestaande consortia (NeuroLabNL en twee Academische Werkplaatsen Jeugd)maakt
bundeling van kennis en de implementatie ervan in opleidingen en praktijk mogelijk.
Hiermee wordt het mogelijk om samen met alle betrokkenen inzichtelijk te maken wat nodig is om deze overdracht structureel
in te passen in de praktijk en de opleidingen en om te laten zien dat een deel van deze kennis daar al klaar voor is mits de
wegen hiervoor goed gebaand worden.

Key findings

Opbrengst: onderwijsmodule voor HBO en in-company training van professionals in de forensische jeugdsector. bestaande uit kennisclips en verdiepende studie-opdrachten
Short titleOMO
StatusFinished
Effective start/end date1/05/20191/05/2022