Startimpuls deelproject 3: Hersenontwikkeling bij (problematisch) antisociaal gedrag en toepassing van deze kennis bij veiligheidsmaatregelen en interventies

Project Details

Description

Het doel van NeuroLabNL is om neurowetenschappelijke kennis te vergroten en te integreren in diagnostiek, risicotaxatie, preventie en interventie om redzaamheid en veerkracht te versterken en om antisociaal en crimineel gedrag te verminderen.

‘Antisociaal gedrag’ omvat uiteenlopende gedragingen variërend van ‘criminaliteit’ (het overtreden van wettelijke normen), agressief of gewelddadig gedrag, tot psychische stoornissen zoals de ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’. Actuele uitingsvormen zijn cybercrime en maatschappij-ontwrichtende vormen als solistische aanslagen en terrorisme. Het menselijk denk- en beslisvermogen, evenals emoties zijn belangrijke factoren in relatie tot veerkracht van professionals (zoals politie, gevangenismedewerkers, rechters) maar ook van burgers (denk bijvoorbeeld aan scheiding, schulden, migratie, sociale exclusie).

Het onderzoek binnen NeuroLabNL betrekt kennis uit onder meer de ‘biocriminologie’ en de ‘social neuroscience’. Het richt zich op antisociaal gedrag, redzaamheid en veerkracht vanuit een bio-psycho-sociaal perspectief.
AcronymNeuroLabNL
StatusFinished
Effective start/end date1/04/20181/04/2022