Project Details

Description

De geboorte van een baby is een bijzonder moment voor ouders: nu start het grootbrengen van een klein mensenkindje. Ouders kunnen zich kwetsbaar voelen en dat kan versterkt worden door vermoeidheid of sombere gevoelens. In Nederland bereiden we aanstaande ouders nog weinig voor op het huilen, troosten en slapen van hun baby.

Met dit onderzoek willen we bekijken of we (aanstaande) ouders een extra steuntje in de rug kunnen geven door ze een effectieve troostmethode (de Happiest Baby-methode) aan te leren.

We leren van ouders en professionals: waar hebben zij behoefte aan?
We maken gezamenlijk een plan voor ouderworkshops en bijbehorende materialen.
Verpleegkundigen en collega’s op het consultatiebureau en in wijkteams voeren dit plan uit in Amsterdam en Alkmaar.
We onderzoeken hoe dit de ouders in kwetsbare omstandigheden ondersteunt bij het omgaan met hun baby.
Zo willen we de Happiest Baby-methode verder ontwikkelen voor gezinnen en een handleiding voor professionals maken.
Short titleTroosten en Slapen
StatusNot started