Clinical aspects of vascular malformations and deregulated growth

C.E.U. Oduber

Research output: ThesisThesis: Research University of Amsterdam, graduation University of Amsterdam

Abstract

Charlène Oduber onderzocht de gevolgen van slecht aangelegde bloedvaten, gecombineerd met een verstoorde groei (VM-DG). Ze stelt een indeling van VM-DG in zes groepen voor. De indicatie voor screening op chronische thrombo-embolische pulmonale hypertensie bij patiënten met vaatmalformaties is beperkt, concludeert Oduber. Gezien de ernst van eerder gemelde gevallen en de hoge prevalentie van (klachtenloze) veneuze trombo-embolieën bij ogenschijnlijke gezonde patiënten, adviseert ze echter laagdrempelig screeningsonderzoek voor veneuze trombose en/of longembolie.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • van der Horst, Chantal M. A. M., Supervisor
Award date12 Jan 2011
Print ISBNs9789090257907
Publication statusPublished - 2011

Cite this