Euthanasie in de psychiatrie

Translated title of the contribution: Physician assisted death in psychiatry

Research output: Contribution to journalReview articleAcademicpeer-review

2 Citations (Scopus)

Abstract

Bij patiënten met een psychiatrische aandoening wordt steeds vaker euthanasie toegepast. Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar op euthanasiegebied geen onderscheid tussen somatisch en psychisch lijden wordt gemaakt; wel is in het laatste geval een extra onafhankelijke toetsing vereist. Recent empirisch onderzoek laat zien dat patiënten van wie een verzoek tot euthanasie op basis van psychisch lijden wordt ingewilligd, lang bestaande en complexe klachten hebben. Depressie en persoonlijkheidsstoornissen komen relatief vaak voor. De ethische rechtvaardiging van euthanasie op basis van psychisch lijden is al decennia onderwerp van debat. Het vaststellen van wilsbekwaamheid en uitzichtloosheid lijkt ingewikkeld en is voor velen reden om euthanasie op basis van psychisch lijden af te wijzen. Anderen zien het uitsluiten van alle patiënten met een psychische stoornis als onrechtvaardig. Empirisch onderzoek en ethische afweging zijn nodig om tot beter gefundeerde afwegingen en daarmee tot een breder gedragen psychiatrische euthanasiepraktijk te komen.
Translated title of the contributionPhysician assisted death in psychiatry
Original languageDutch
Article number164:D4783
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume164
Issue number26
Publication statusPublished - 17 Jun 2020

Cite this