Evidence-based medicine in geriatrics

E.M.M. van de Glind

Research output: ThesisThesis: Research University of Amsterdam, graduation University of Amsterdam

Abstract

Wij hebben onderzocht op welke manier meer resultaten uit wetenschappelijk onderzoek (wetenschappelijk bewijs of ‘evidence’) specifiek voor ouderen verkregen kan worden en hoe dat het beste door artsen die met ouderen werken in de klinische praktijk kan worden toegepast. Ouderen zijn namelijk vaak uitgesloten van klinische studies omdat ze bijvoorbeeld teveel comorbiditeit hebben, maar ook soms zonder duidelijke reden. Ook hebben zelf nieuwe evidence gecreëerd door het uitvoeren van een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) uitgevoerd naar het effect van paracetamol op slaapproblemen bij ouderen.
Er zijn meerdere manieren om de toepassing van evidence-based medicine in de geriatrie te verbeteren. Door met onze zoekfilters medische databases te doorzoeken verloopt dit efficiënter. Daarnaast maakt het samenvatten van bewijs in systematische reviews en scoping reviews duidelijk op welke vlakken meer bewijs nodig is. Individuele patiënten data (IPD) zouden voor iedereen beschikbaar moeten komen, waardoor het makkelijker wordt om de gegevens van oudere patiënten samen te voegen in een IPD review. Trials die beogen ouderen te includeren moeten zodanig opgezet worden dat de kans dat de inclusie wordt gehaald hoog is. Voordat een trial wordt uitgevoerd zou een pilot gedaan moeten worden om de haalbaarheid van de studie vast te stellen.
Door deze maatregelen wordt de zorg en behandeling van ouderen meer gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, hetgeen hopelijk zal bijdragen aan betere zorg voor deze groeiende groep.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Scholten, R.J.P.M., Supervisor
  • de Rooij, S.E.J.A., Supervisor
  • Hooft, L., Co-supervisor
  • van Munster, B.C., Co-supervisor
Award date4 Sep 2014
Publication statusPublished - 2014

Cite this