Flowcard CVA voor geriatrische revalidatiezorg (GR): Effect op de revalidatie-efficiëntie bij CVA-patiënten

Translated title of the contribution: Flowchart Stroke for Geriatric Rehabilitiation: Effect on Rehabilitation Efficiency in Stroke Patients

E.M. Wattel, Marina Tol-Schilder, Lisanne van Zijl, M.S. Slee-Valentijn

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Achtergrond en doel
Patiënten die na een cerebrovasculair accident (CVA) revalideren in de geriatrische revalidatiezorg (GR), willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk herstel van verloren functies bereiken. Een passende revalidatiebehandeling is hiervoor essentieel. Bij Cordaan wordt gewerkt met basisrevalidatie-programma’s waaraan aanvullende therapieën kunnen worden toegevoegd. In 2017 werd de Flowcard CVA ontwikkeld: een meetinstrumentenset met een stroomschema dat de keuze voor het revalidatieprogramma ondersteunt.

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of het gebruik van de Flowcard CVA en de bijbehorende werkwijze leiden tot een effectievere en efficiëntere revalidatie bij CVA-patiënten in de GRZ dan de werkwijze zonder het gebruik van de Flowcard CVA.

Methode
Het onderzoek betrof een historisch cohortonderzoek. De interventie bestond uit het implementeren van de Flowcard CVA voor het bepalen van het revalidatieprofiel.

Van de CVA-patiënten werd aan de hand van het elektronisch cliëntdossier op gestandaardiseerde wijze data verzameld. De onderzoekspopulatie bestond uit alle CVA-revalidanten die gedurende de inclusieperiodes revalideerden op een CVA-revalidatieafdeling van Cordaan Amsterdam.

Resultaten
Van 159 CVA-patiënten (92 controle-, 67 interventiegroep) is de data geanalyseerd. Baselinegegevens lieten zien dat beide cohorten homogeen waren wat betreft relevante karakteristieken. De mediane revalidatie-efficiëntie van de interventiegroep was significant hoger (p=0,03) dan die van de controlegroep (0,438 vs. 0,913 resp.).

Beschouwing
Het gebruik van de Flowcard CVA leidt voor CVA-patiënten bij Cordaan tot een significant hogere revalidatie-efficiëntie. Deze bevinding is een sterke aanwijzing dat het toepassen van meetinstrumenten bijdraagt aan een positief effect bij het nemen van behandelbeslissingen.
Translated title of the contributionFlowchart Stroke for Geriatric Rehabilitiation: Effect on Rehabilitation Efficiency in Stroke Patients
Original languageDutch
Pages (from-to)37-47
Number of pages11
JournalTijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Volume2017
Issue number4
Publication statusPublished - Aug 2020

Keywords

  • Geriatric rehabilitation
  • Measurement instruments
  • Stroke rehabilitation

Cite this