HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men

Ward P. H. van Bilsen

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

Dit proefschrift gaat over de epidemiologie en psychosociale impact van infectie met het humaan immunodeficiëntie virus (hiv) en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) in het tijdperk van biomedische hiv preventie. In deel 1 van het proefschrift wordt de huidige epidemie van hiv en andere soa beschreven aan de hand van actuele incidentiecijfers. Er wordt tevens beschreven wat de uptake van hiv testen en preventiemiddelen zoals condooms en pre-expositie profylaxe (PrEP) is. Daarnaast richten twee hoofdstukken zich op humaan papillomavirus (HPV) infecties van de penis en wordt in een ander hoofdstuk de geschiktheid van MSM als bloeddonor onderzocht. Het tweede deel van het proefschrift gaat over de psychosociale impact van een hiv infectie onder MSM en over hoe MSM zonder hiv denken dat het is om hiv te hebben.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Amsterdam, Netherlands
Supervisors/Advisors
  • Prins, Maria, Supervisor
  • Matser, Amy, Co-supervisor
Award date16 Sep 2021
Publication statusPublished - 2021

Cite this