Inductie met izazomibcitraat-thalidomide lage dosis dexamethason gevolgd door onderhoudsbehandeling met ixazomibcitraat of placebo bij nieuw gediagnosticeerde multipelmyeloom-patiënten die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie: een gerandomiseerde fase 2-studie

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Cite this