Second opinions op verzoek van de patiënt – de visie van medisch oncologen en hematologen

Translated title of the contribution: Second opinions on request of the patient - the vision of medical oncologists and haematologists

Marij Hillen, Elisabeth Smets, F. J. S. H. Woei-A-Jin, Pomme E. A. van Maarschalkerweerd, Hanneke van Laarhoven, Dirkje Sommeijer

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Doel: Het aantal second opinions op verzoek van de
patiënt lijkt toe te nemen. Een gedegen discussie is
nodig over de toegevoegde waarde en goede inrichting van de praktijk rondom second opinions. Daartoe werden de attitudes van medisch oncologen en
hematologen ten opzichte van second opinions en
hun ideeën ter verbetering van de second opinion-praktijk in kaart gebracht. Methoden: Kwalitatieve semi-gestructureerde interviews met een gevarieerde steekproef van medisch oncologen en
hematologen (n=26) rondom het uitvoeren van en
verwijzen voor second opinions. Twee onderzoekers
codeerden alle interviews onafhankelijk, waarna de
gegevens inductief werd geanalyseerd, zonder vooropgezet theoretisch kader. Resultaten: Meningen
over de medisch toegevoegde waarde van second
opinions op verzoek van de patiënt liepen sterk uiteen. Op het psychologische en relationele vlak zagen veel geïnterviewden wel meerwaarde voor de
patiënt. Deze meerwaarde woog volgens enkelen op
tegen de kosten van second opinions, maar voor anderen niet. Verschillende suggesties werden gedaan
om het aantal second opinions terug te brengen, zoals selectie van second opinion-verzoeken vooraf of
telefonische consulten. Discussie: Mogelijkheden
om de psychologische en medische opbrengst van
second opinions te vergroten en om het aantal onnodige second opinions terug te brengen verdienen
nader onderzoek.
Translated title of the contributionSecond opinions on request of the patient - the vision of medical oncologists and haematologists
Original languageDutch
Pages (from-to)131-138
Number of pages9
JournalNederlands tijdschrift voor oncologie
Volume16
Publication statusPublished - 2019

Cite this