Society for Translational Medicine Expert consensus on the selection of surgical approaches in the management of thoracic esophageal carcinoma

Yousheng Mao, Zhentao Yu, Bin You, Wentao Fang, Brian Badgwell, Mark F. Berry, DuyKhanh P. Ceppa, Chun Chen, Haiquan Chen, Miguel A. Cuesta, Xavier Benoit D'Journo, Guy D. Eslick, Jianhua Fu, Xiangning Fu, Shugeng Gao, Jianxing He, Jie He, Yunchao Huang, Gening Jiang, Zhongmin JiangJae Y. Kim, Danqing Li, Hui Li, Shanqing Li, Deruo Liu, Lunxu Liu, Yongyu Liu, Xiaofei Li, Yin Li, Weimin Mao, Daniela Molena, Christopher R. Morse, Nuria M. Novoa, Lijie Tan, Qunyou Tan, Alper Toker, Ti Tong, Qun Wang, Benny Weksler, Lin Xu, Shidong Xu, Tiansheng Yan, Lanjun Zhang, Xingyi Zhang, Xun Zhang, Zhu Zhang, Xiuyi Zhi, Qinghua Zhou

Research output: Contribution to journalReview articleAcademicpeer-review

8 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)319-328
Number of pages10
JournalJournal of thoracic disease
Volume11
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2019

Cite this