Beoordeling van de prijs van een geneesmiddel: Niet alleen op basis van de waarde voor de patiënten

Translated title of the contribution: The assessment of the price of a medicine: Not only on the basis of the value for the patient

Carla E.M. Hollak, Sibren van den Berg, Lonneke Timmers, Marcel Canoy

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

Voorafgaand aan toelating tot het verzekerde pakket wordt de prijs van een geneesmiddel meestal beoordeeld op basis van de waarde die het medicijn heeft voor de patiënt. Een middel met een groot effect op de gezondheid en overleving mag meer kosten dan een middel met een klein of onzeker effect. Dat lijkt een rechtvaardig uitgangspunt, maar dergelijke ‘waarde-gedreven’ modellen leiden soms tot onredelijk hoge prijzen. Dit leidt vervolgens weer tot discussies over de grenzen van de bekostiging van zorg en tot vertragingen in de toegankelijkheid van geneesmiddelen. Wij betogen dat het voor verschillende categorieën geneesmiddelen logischer zou zijn om de prijzen te baseren op gemiddelde kosten, eventueel gecombineerd met een bonus voor innovatie, de zogenoemde kostprijs-plus-methode.
Translated title of the contributionThe assessment of the price of a medicine: Not only on the basis of the value for the patient
Original languageDutch
Article numberD6334
Number of pages5
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume165
Issue number37
Early online date13 Sep 2021
Publication statusPublished - 17 Sep 2021

Cite this