Two proteins, one model organism: On the functional characterization of Lkb1 and Ring1b in zebrafish

Research output: PhD ThesisPhd-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

Het verlies van het eiwit Lkb1 in de zebravis leidt niet tot defecten aan de bekleding van de darmwand. Het eiwit is wel essentieel bij de aanpassing van de stofwisseling als een voedselbron wegvalt.
Dit toont Yme van der Velden aan in zijn onderzoek. Hij bestudeerde de functie van twee eiwitten, Lkb1 en Ring1b, in zebravissen. Mutaties in het Lkb1-gen veroorzaakt bij mensen de zeldzame ziekte het Peutz-Jeghers syndroom, dat wordt gekenmerkt door pigmentvlekken op de lippen, darmpoliepen en een grote kans op kanker.
Van der Velden bekeek het eiwit Ring1b in het tweede deel van zijn onderzoek. Wanneer muizen dit eiwit niet aanmaken, worden de embryo’s niet goed geïmplanteerd in de baarmoeder. Als zebravissen dit eiwit missen, verloopt de vroegste embryonale ontwikkeling vrij normaal. Toch treden er grote embryonale defecten op tijdens de verdere ontwikkeling. Zo leidt het gemis van Ring1b ertoe dat er geen borstvinnen, kraakbeen en bot worden gevormd. Ring1b blijkt essentieel voor de aanmaak van bepaalde groeifactoren die nodig zijn voor de ontwikkeling van borstvinnen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • van Lohuizen, Maarten, Supervisor
  • Haramis, A.P.G., Co-supervisor, External person
Award date1 Mar 2013
Publication statusPublished - 2013

Cite this