Childhood constipation: new insights in testing, treatment and cost

Research output: PhD ThesisPhd-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

Obstipatie (verstopping) bij kinderen komt veel voor. Lang niet altijd is een duidelijke oorzaak aanwijsbaar. Kinderen met obstipatie, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek, doen relatief vaak een beroep op de gezondheidszorg. De kosten die zij maken, zijn ongeveer drie keer zo hoog als die van kinderen zonder verstoppingsklachten. Deze kosten komen min of meer overeen met de kosten gemaakt door kinderen met astma of ADHD, twee andere veelvoorkomende aandoeningen. Olivia Liem onderzocht verschillende onderzoeksmethoden bij kinderen met obstipatie. Daarnaast beschrijft ze nieuwe behandelmethoden en bekijkt ze de kosten van obstipatie op kinderleeftijd. Met behulp van colon-manometrie, een techniek om de druk in de dikke darm te meten, kan men onderscheid maken tussen obstipatie met en zonder een duidelijke onderliggende oorzaak. Krachtige peristaltische bewegingen (hoge amplitude propagerende contracties of HAPCs) wijzen op een normaal werkende dikke darm. Distentie (het opblazen van een ballon in de dikke darm) blijkt HAPCs te kunnen opwekken, maar niet bij elk kind. Kinderen met overgewicht hebben volgens Liem vaker last van obstipatie. De oorzaak hiervan blijft onduidelijk.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Other
Supervisors/Advisors
  • Heymans, H.S.A., Supervisor
  • Di Lorenzo, C., Supervisor, External person
  • Benninga, Marc, Co-supervisor
Award date17 Feb 2010
Print ISBNs9789090246895
Publication statusPublished - 2010

Cite this