Kiembaanmodificatie: waarom mag het niet?

Translated title of the contribution: Germline gene editing: Why is it prohibited?

Martina C. Cornel, Matthias Smalbrugge

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

Kiembaanmodificatie maakt het mogelijk de vroege aanleg van een mens te veranderen. In cellen waaruit zich eicellen of zaadcellen ontwikkelen of in het embryo kort na de bevruchting zou met de CRISPR-techniek de aanleg voor een erfelijke ziekte gerepareerd kunnen worden. Europese regelgeving verbiedt het veranderen van de aanleg van de volgende generatie, omdat het dan gaat om het veranderen van de genetische identiteit. Er lijkt sprake te zijn van een fundamenteel uitgangspunt dat je moet worden wie je in aanleg bent. Zolang niet zeker is of kiembaanmodificatie veilig en effectief is, is toepassing ten behoeve van de volgende generatie prematuur. De principiële grond dat men de genetische identiteit in de kiembaan niet zou mogen veranderen is echter deterministisch van aard en gaat in tegen de huidige opvattingen over identiteit, autonomie en weldoen.
Translated title of the contributionGermline gene editing: Why is it prohibited?
Original languageDutch
Article numberD4211
Pages (from-to)1-4
Number of pages4
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume164
Issue number1
Early online date25 Dec 2019
Publication statusPublished - 1 Jan 2020

Cite this