In hoeverre maken verloskundigen in de eerste lijn gebruik van Perined-Insight cijfers voor kwaliteitsverbetering? Een dwarsdoorsnede-onderzoek

Translated title of the contribution: To what extent do midwives in primary care use their Perined-Insight data to improve quality of care?: A cross-sectional study

Jessica Hillebrand, CC Geerts, Corine Verhoeven, JT Gitsels-van der Wal

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Alle zorgverleners behoren aan kwaliteitsverbetering te werken; gebruik maken van eigen cijfers is daarbij een logische eerste stap. In 2008 onderzochten Cellissen en Ravelli in hoeverre eerstelijnsverloskundigen in hun praktijk werkten aan het verbeteren van de geboorte-uitkomsten door gebruik te maken van de eerstelijns Landelijke Verloskundige Registratie 1 (LVR-1, Perined). Zij concludeerden dat 47% van de verloskundigen hier actief in was. Daarna is geen onderzoek meer gepubliceerd over het gebruik van Perined-data voor kwaliteitsverbetering door eerstelijnsverloskundigen, terwijl de wijze van datarapportage wel is veranderd en nu digitaal kan worden ingezien middels Perined-Insight. Daarom hebben we in mei en juni 2019 een vragenlijst uitgezet onder eerstelijnsverloskundigen over het gebruik van Perined-Insight.
Resultaten laten zien dat 79% van de respondenten gebruik maakt van Perined-Insight ter kwaliteitsverbetering, 65% echter minder dan eens per kwartaal. Factoren die significant samenhangen met het gebruik van Perined-Insight zijn een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van dit kwaliteitsinstrument en een werkervaring van 13 jaar of langer. Bevorderende factoren zijn de uitgebreide rapportagemogelijkheden, vertrouwen in het instrument en actualiteit van de informatie. Belemmerende factoren zijn de ervaren hoge moeilijkheidsgraad, onoverzichtelijkheid van de rapportage en het vergeten zijn van de inlogcodes.
Een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van de gevonden barrières kan bijdragen aan oplossingen om het gebruik van Perined-Insight toegankelijker te maken.
Translated title of the contributionTo what extent do midwives in primary care use their Perined-Insight data to improve quality of care?: A cross-sectional study
Original languageDutch
JournalTijdschrift voor Verloskundigen
Volume43
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Sept 2020

Keywords

  • verloskundigen 1e lijn, kwaliteitsverbetering, Perined-Insight

Cite this