Incidentie van psychose onder migranten in Nederland: Resultaten van de EU-GEI-studie

Translated title of the contribution: The incidence of psychotic disorders among migrants in the Netherlands: Findings from the multinational EU-GEI study

Fabian Temorshuizen, Els M.A. van der Ven, Eva Velthorst, Daniëlla S. van Dam, Bart P. Rutten, Jim van Os, Lieuwe De Haan, Jean Paul Selten, Fabian Termorshuizen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Doel
Het vergelijken van de incidentie van een psychose onder migranten met de incidentie onder mensen met een Nederlandse achtergrond in Amsterdam en de regio Gouda en Voorhout.

Opzet
We hebben getracht om voor de Europese studie ‘European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene-Environment Interactions’ (EU-GEI) alle patiënten te includeren met een eerste psychose waar behandeling voor werd gezocht in bovengenoemde regio’s in de periode 2010-2013. Met informatie over de bevolkingsopbouw werden incidentiecijfers berekend.

Methode
‘Incidence rate’ ratio (IRR)’s van een psychose in verschillende herkomstgroepen in vergelijking met niet-migranten zijn geanalyseerd in een Poisson-model.

Resultaten
De gestandaardiseerde incidentie in Amsterdam bedroeg 55,3 per 100.000 persoonsjaren onder migranten en 24,9 per 100.000 persoonsjaren onder personen met een Nederlandse achtergrond. In Gouda en Voorhout waren deze cijfers respectievelijk 29,5 en 20,0 per 100.000 persoonsjaren. In Amsterdam werden opvallend verhoogde incidenties gevonden onder Marokkaanse mannen van de eerste (IRR: 4,07; 95%-BI: 1,76-9,42) en de tweede generatie (IRR: 6,48; 95%-BI: 3,30-12,68). In Gouda en Voorhout werden verhoogde incidenties gevonden onder zowel Marokkaanse mannen van de eerste generatie (IRR: 3,37; 95%-BI:1,17-9,74) als Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie (IRR:7,10; 95%-BI: 2,79-18,06). Verder werden in Amsterdam verhoogde incidenties gevonden voor mannen uit Oost-Europa (IRR:4,52; 95%-BI: 2,24-9,11), migranten uit Sub-Saharaans Afrika (IRR:3,15; 95%-BI: 1,68-5,91) en eerstegeneratie-migranten, zowel mannen als vrouwen, uit Suriname en Nederlandse Antillen. Onder westerse migranten werden verlaagde incidentiecijfers gevonden.

Conclusie
Onder niet-westerse migranten – en in Amsterdam ook onder Oost-Europese migranten – werd een verhoogd risico op een psychose gevonden. De variatie naar regio van herkomst en bestemming, generatie en geslacht suggereert dat dit risico afhankelijk zou kunnen zijn van de sociale context.

Abstract:
OBJECTIVE: To compare the incidence of psychosis among migrants with the incidence among the native Dutch in Amsterdam, Gouda and Voorhout. DESIGN: We identified patients with a first treated episode of psychosis (ICD-10 codes F20-F33) in 2010-2013 as part of the European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene-Environment Interactions (EU-GEI) study. Information on the composition of the population made it possible to calculate incidence rates. METHOD: We analyzed the Incidence Rate Ratios (IRR) of psychosis among various ethnic groups compared to the native Dutch using a Poisson model. RESULTS: The standardized rates in Amsterdam were 55.3/ 100,000 person-years (py) for migrants and 24.9/ 100,000py for native Dutch. In Gouda and Voorhout, these rates were 28.5 en 20.0/ 100,000py. We found increased rates among Moroccan males of the first (IRR=4.07 [95%-CI: 1.76-9.42]) and second generation (IRR=6.48 [3.30-12.68]) in Amsterdam. In Gouda and Voorhout, we found increased rates both among Moroccan males (IRR=3.37 [1.17-9.74]) of the first generation and Moroccan females of the second generation (IRR=7.10 [2.79-18.06]). High rates were also found in Amsterdam for male migrants from Eastern Europe (IRR=4.52 [2.24-9.11]), migrants from sub-Saharan Africa (IRR=3.15 [1.68-5.91]) and first-generation migrants, both males and females, from Surinam and the Netherlands Antilles. We found a decreased incidence for Western migrants. CONCLUSION: We found an increased incidence of psychosis among non-Western migrants and in Amsterdam also among Eastern-European migrants. The variation by region of origin and destination generation, and gender suggests that this risk is strongly influenced by the societal context.
Translated title of the contributionThe incidence of psychotic disorders among migrants in the Netherlands: Findings from the multinational EU-GEI study
Original languageDutch
Article numberD5585
Number of pages9
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume165
Issue number35
Early online date30 Jul 2021
Publication statusPublished - 3 Sep 2021

Cite this