Klinisch beloop van covid-19 in Nederland: Een overzicht van 2607 ziekenhuispatiënten uit de eerste golf

COVID-PREDICT-werkgroep

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Doel
  Het beloop bij ziekenhuispatiënten met bewezen covid-19 in Nederland in kaart brengen.

  Opzet
  Retrospectief cohortonderzoek.

  Methode
  Gegevens van 2579 patiënten met covid-19 die opgenomen waren in 10 Nederlandse centra in de periode februari-juli 2020 worden beschreven. De klinische gegevens zijn gebaseerd op het WHO-COVID-‘case record form’, aangevuld met patiëntkenmerken waarvan recentelijk een verband met de ernst van de ziekte is beschreven. De primaire statistische analyse bestond uit overlevingsanalyses met Kaplan-Meier-curves voor overlijden binnen 3 weken na opname, berekend voor premorbide factoren en klinische, radiologische en laboratoriumgegevens bij opname in het ziekenhuis.

  Resultaten
  De totale sterfte in het ziekenhuis na 3 weken bedroeg 22,2% (95%-BI: 20,7-23,9). De ziekenhuissterfte binnen 21 dagen was statistisch significant hoger voor patiënten ouder dan 70 jaar (35,0%; 95%-BI: 32,4-37,8) en voor patiënten die gedurende de 21 dagen ook op de IC opgenomen waren geweest (36,5%; 95%-BI: 32,1-41,3). Los daarvan zien we in deze Nederlandse populatie ook een toegenomen risico op overlijden bij patiënten met comorbiditeit – bijvoorbeeld een chronische neurologische, nefrologische of cardiale aandoening of hypertensie – en bij patiënten met meer thuismedicatie en of met een verhoogde ureum- en creatininewaarde.

  Conclusie
  Sterfte binnen 21 na ziekenhuisopname ten gevolge van covid-19 in Nederland lijkt verband te houden met demografische variabelen (bijvoorbeeld leeftijd) en comorbiditeit (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten), maar ook ziektekenmerken bij opname.
  Original languageDutch
  Article numberD5085
  Number of pages5
  JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volume165
  Issue number3
  Early online date11 Jan 2021
  Publication statusPublished - 22 Jan 2021

  Cite this