Motieven en drijfveren voor opname

Translated title of the contribution: Motives and drivers for (voluntary) admission

BC Groot, Mavi Vink, Pauline Willems

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

30
-Met de ambulantisering van de GGz is de noodzaak voor een plek voor mensen in crisis blijven bestaan. Er is wat dat betreft een gapend gat.
-In het onderzoek zijn de motieven en drijfveren van cliënten voor een vrijwillige opname verbeeld via de piramide van Maslow. De piramide is een nuttig vehikel en kan een denkrichting geven om aanbod in de wijk te vergroten. Tegelijkertijd versimpelt de piramide de complexiteit.
-Dit rapport laat de motieven en drijfveren voor opname zien van mensen in crisis. Deze motieven stroken kunnen door hulpverleners gezien worden als oneigenlijke argumenten. Echter, het aanbod in de stad lijkt niet te voldoen in de behoefte van mensen in crisis. Daarom presenteren we de motieven en drijfveren in dit onderzoek vooral als handvatten om een aanbod te creëren in de buurt dat aansluit op de behoeften van mensen in crisis. Aanbod dat relevant en aantrekkelijk voor mensen in crisis is, kan leiden tot minder vraag en noodzaak van opname.
-Echt cliëntgericht werken betekent serieus kijken naar de drijfveren van mensen. We roepen mensen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van aanbod op de in dit rapport genoemde drijfveren te gebruiken als de basis voor innovaties, en een instrument om nieuwe initiatieven te toetsen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een initiatief als De Vluchtheuvel, dat per stadsdeel opgezet zou kunnen worden.
-Soms hebben mensen in crisis andere behoeftes dan respijt. Ons advies is daarom om open te blijven staan voor differentiatie in aanbod. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een buurtgerichte GGz, waardoor behandelaars mensen beter kennen.
-We roepen verantwoordelijke ambtenaren op om ervaringsdeskundigen in te zetten bij het samen ontwikkelen en toetsen van nieuwe initiatieven, en spelen daar als Centrum voor Clientervaringen en Eela graag een rol in. Onze reeds opgebouwde kennis op het gebied van cliëntervaringen in crisis en in co-creatie samenwerken met cliënten in crisis in zorgverbetering kan hierbij behulpzaam zijn.

Translated title of the contributionMotives and drivers for (voluntary) admission
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherCentrum voor Cliëntervaringen
Publication statusPublished - 1 May 2019

Cite this