Oesophagogastric cancer surgery: Striving for improvement through the Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Audit

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

Maag- en slokdarmkanker zijn invaliderende vormen van kanker. De hoeksteen van de behandeling van deze kankersoorten is de operatieve verwijdering van (een deel van) de maag of de slokdarm. Dit zijn grote operaties met een behoorlijke postoperatieve ziektelast en grote impact op het leven van de patiënt. Om te waarborgen dat de kwaliteit van dergelijke operaties landelijk vergelijkbaar en goed is, is de Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Audit (DUCA) opgericht. Nederlandse ziekenhuizen registreren alle patiënten die een maag- of slokdarmkankeroperatie ondergaan in de DUCA. De DUCA koppelt wekelijks aan de ziekenhuizen en chirurgen terug hoe zij presteren ten opzichte van het landelijk gemiddelde wat betreft postoperatieve complicaties, postoperatief overlijden en andere uitkomsten van zorg. Middels het terugkoppelen van resultaten en het aantonen van ziekenhuisvariatie tracht de DUCA de algehele kwaliteit van de Nederlandse chirurgische maag- en slokdarmkankerzorg te verbeteren.
Naast het terugkoppelen van de resultaten, levert de registratie van deze gegevens ook een grote onderzoeksdatabase op. Door middel van big-data onderzoek met deze database, wordt de eerdergenoemde ziekenhuisvariatie in kaart gebracht en wordt getracht de Nederlandse maag-en slokdarmkankerzorg te optimaliseren. Dit proefschrift heeft, aan de hand van de DUCA dataset, de beste manieren om de kwaliteit van chirurgische maag- en slokdarmkankerzorg te meten (deel I) en de ziekenhuisvariatie in verschillende chirurgische uitkomsten in kaart gebracht (deel II). Dit alles met het doel de kwaliteit van de chirurgische zorg op landelijk niveau te verbeteren.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • van Berge Henegouwen, Mark I., Supervisor
  • van Hilligersberg, R., Supervisor, External person
  • Gisbertz, Suzanne S., Co-supervisor
  • Ruurda, Jelle P., Co-supervisor
  • van Hillegersberg, R., Supervisor
Award date2 Dec 2021
Print ISBNs9789464215250
Publication statusPublished - 2021

Cite this