Omgaan met dementie: het effect van geintegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experiment

Research output: PhD ThesisPhd-Thesis - Research internal and graduation external

Original languageDutch
Awarding Institution
  • Erasmus University, Rotterdam, Netherlands
Supervisors/Advisors
  • Rigter, Henk, Supervisor, External person
  • van Tilburg, Willem, Supervisor
  • Droes, Rose-Marie, Co-supervisor
  • Smaling, A., Co-supervisor, External person
Award date26 May 2004
Publication statusPublished - 26 May 2004
Externally publishedYes

Cite this